htop 1.0

htop 1.0

przez -
0 1299
Konsola

Hisham Muhammad, brazylijski programista z Porto Alegre, ogłosił wydanie htop 1.0. Jest to interaktywny program do monitorowania procesów systemowych, napisany i zaprojektowany dla systemów Linux, w celu zastąpienia top. Pracę nad htop rozpoczęły się 8 lat temu, kiedy to Muhammad stwierdził, że brakuje narzędzia, które by pozwalało zarządzać procesami systemowymi, bez potrzeby wpisywania PID. Projekt jest wydawany na licencji GPLv3.

Nowa wersja zawiera wsparcie dla dzielenia metryki procesora na dwie lub trzy kolumny, stałe aktualizacje metryki, wsparcie dla rysowania drzewa UTF-8 i przyrostowe filtrowanie listy procesów. Poprawiono ogólną wydajność aplikacji, zmieniając przestarzałe PLPA dla kontroli wykorzystania procesora na HWLOC i przywracając wsparcie dla natywnego linuksowego sched_setaffinity.

Prócz tego dodano możliwość przewijania w wzdłuż i wszerz, czyniąc łatwiejszym nawigację po procesach i linii poleceń. Htop pozwala także użytkownikowi wybrać proces z listy, zamiast wpisywać identyfikator, w celu ubicia lub wybrania priorytetu. Wspiera także operacje wykonywane za pomocą myszki.