I-Nex 0.5.6

I-Nex 0.5.6

przez -
5 544
Sprzęt

Michał Głowienka ogłosił wydanie I-Nex 0.5.6, aplikacji która podaje nam szczegółowe informacje o zainstalowanych podzespołach komputerowych. Informacje w I-Nex wyświetlane są w osobnych zakładkach. Aplikacja potrafi generować raport i wysyłać go na serwisy typu nopaste, raportować błędy na launchpad przez apport oraz posiada możliwość zrobienia zdjęcia aktualnej zakładki. Dodano wyświetlanie informacji o całkowitej ilości pamięci RAM kart graficznych w przypadku, gdy karta jest zintegrowana bądź podpięta pod gniazdo PCI/AGP.

 • Fix: Naprawiono błąd przy generowaniu raportu na temat karty graficznej.
 • Fix: Uniemożliwiono tłumaczenia projektu na inne języki niż Angielski.Ma to zapobiec błędnemu rozumowaniu informacji które przedstawia program
 • Fix: Naprawiono opcje wyboru jakości robionego zrzutu okna. Dla plików png jakoś z poziomu od 0 do 10, dla plików jpg od 0 do 100
 • New: Użycie kompresji XZ dla pakietów deb co pozwala na redukcję MB pobieranego pliku przez APT
 • New: Użycie standardu szerokości i wysokości okna dla About.
 • Fix: Zmniejszono rozmiar plików graficznych, przedstawiających loga procesorów o 50% co pozwoliło zredukować rozmiar pliku wykonywalnego.
 • Fix: Naprawiono wykrywanie modelu monitora w przypadku gdy w EDID nie znajdzie się model name lub ASCII StringFix GPU EDID ASCII String
 • New: Do zakładki system dodano wyświetlanie logo dla dystrybucji Fedora, Manjaro Linux
 • New: Dodano wykrywanie ilości zainstalowanych pakietów w systemie Arch Linux
 • Fix: Naprawiono wyświetlanie licencji w oknie About.
 • Fix: Zastąpiono wykonywanie niektórych poleceń w powłoce bash na rzecz bezpośredniego ładowania danych do pamięci.
 • New: Dodano zmienne środowiskowe: Environment="LANG=C\nLC_ALL=C\nGB_STOCK_DEBUG=1\nGB_JIT_DEBUG=1\nLIBOVERLAY_SCROLLBAR=0"
 • Debug: Dodano wyświetlanie aktualnej pozycji w bazie JSON w przypadku znaleźienia procesora w bazie
 • Fix: Zmieniono położenie niektórych informacji w zakładce Memory
 • New: Do debian/control dodano informacje o lokalizacji źródeł programu Vcs-Git: git://git.manjaro.org/eloaders/i-nex.git
 • Fix: Naprawiono wysyłanie raportów na serwis pastebin.com
 • RM: Usunięto wsparcie dla APPORT
 • RM crash.db and package-hooks
 • Fix/New: Usunięto z zależności:
  • gambas3-gb-form-dialog
  • gambas3-gb-settings
  • gambas3-gb-web
  • Kod bibliotek został dodany bezpośrednio do programu aby zmniejszyć ilość pobieranych zależności.
 • New: Dodanie nowych informacji o procesorze.
  • Integrated GPU,
  • TDP, PPS,
  • Socket,
  • Transistors,
  • Die size,
  • Package,
  • Tcasemax,
  • Turboclock,
  • Multiplier,
  • Voltage,
  • Codename,
  • Part,
  • Memory support.
  • Integrated Graphic.
  • Processor process size.
 • New: Dodano PKGBUILD
  • Fix Launchpad Buildd gambas-gb-gui.
  • Remove gambas-gb-gui, gb-grk and replace to qt
  • Update make self
  • Update depends in control
 • Add more to UDisks gui
 • New: Wyświetlanie podstawowego GUI dla polecenia udisks –show-info
 • New: I-Nex od teraz jest też w postaci jednego wykonywalnego pliku który nie wymaga zainstalowanego środowiska gambas3
 • New: I-Nex od teraz korzysta także z bazy danych w formacie JSON która zawiera dane ponad 1000 procesorów dostępnych na rynku USA