I-Nex 0.6.2 z dużą ilością zmian i nowości

I-Nex 0.6.2 z dużą ilością zmian i nowości

przez -
2 514
Sprzęt

Michał Głowienka ogłosił wydanie I-Nex 0.6.2, aplikacji która podaje nam szczegółowe informacje o zainstalowanych podzespołach komputerowych. Informacje w I-Nex wyświetlane są w osobnych zakładkach. Aplikacja potrafi generować raport i wysyłać go na serwisy typu nopaste, raportować błędy na launchpad przez apport oraz posiada możliwość zrobienia zdjęcia aktualnej zakładki.

Zmiany, jakie zaszły:

 • Add: Dodano GUI dla programu decode-dimms. Wymaga włączenia modułów: /sbin/modprobe eeprom, /sbin/modprobe i2c-i801.
 • Fix: Wyświetlanie informacji MTRR w nieco lepszy sposób.
 • Update: Zaktualizowano specyfikację budowania pakietów rmp.
 • Remove: Usunięto niepotrzebne pliki PNG i dodano konwersję do formatu .xpm na potrzeby debian menu.
 • Update: Zaktualizowane adres email autora i link do strony domowej.
 • Add: Dodano nowy program do wyświetlania informacji o:
  • Instrukcjach procesora.
  • Wyświetlanie ikony true lub false gdy instrukcja jest wspierana przez procesor.
  • Wyświetlanie przycisków które są odnośnikiem do wikipedii i informacji o konkretnej instrukcji.
  • Podzieliło to kartę CPU na kolejne dwie: CPUINFO i CPUID.
  • inex-cpuid.1 man1
  • inex-cpuid: Mały program w C do zwracania informacji o instrukcjach i parametrów takich jak cache i prędkość w formacie JSON.
 • Update: Dodano wyświetlanie informacji o baterii na maszynach utrzymujących informacje w katalogu /sys/class/power_supply/BAT1
 • Add: Dodano zapamiętywanie położenia okna.
 • Add: Dodano ikony feanza do kart.
 • Fix/Add: Dodano i naprawiono wyświetlanie temperatury procesora.
 • Fix: Naprawiono wykrywanie dystrybucji OpenSUSE.
 • Fix: Wyświetlanie logów programu zgodnie ze standardem tools.ietf.org/html/rfc5424 w katalogu
  /tmp/i-nex.log
 • Add: Dodano wymuszenie wykrywania EDID z xrandr --verbose
 • New: Wyświetlanie nowych informacji w zakładce Network.
 • Fix: Przyśpieszono dekodowanie procesorów Intel Atom z bazy danych.
 • Add: Sprawdzanie praw do zapisu w katalogu /home/user
 • New: Wyświetlanie CPU Vendor dużymi literami UCase$
 • Fix: Poprawiono większość instrukcji i składnię pliku Makefile.
 • Add: Dodano strony man1.
 • New: Użycie dialogów wyboru pliku/katalogu za pomocą kdialog, yad lub zenity.
 • Remove: Usunięto niepotrzebne zależności: gambas3-gb-form-dialog, gambas3-
  gb-setting
 • Add: Do parametrów Env dodano APPMENU_DISPLAY_BOTH=1
 • Change: Zmieniono styl pól tekstowych z Plain na Raised.
 • Add: Dodano nowe raporty do Generate report.
 • Add: Dodano elementary OS Sticker oraz LinuxDeepin
 • Update: Zaktualizowano PKGBUILD
 • Add: Dodano do zakładki system wyświetlanie informacji o:
  • GNU Make Version
  • PPP
  • Dynamic linker (ldd)
  • Net-tools
  • Wireless-tools
 • Update: Zaktualizowano logo ATI.
 • Remove: Usunięto niepotrzebną regółę z Makefile $(RM_COM) $(RMDIR_OPT) `find . -name “screenfetch-dev”`
 • Fix: Dla wszystkich przycisków i pól tekstowych ustawiono czcionkę na Bold o rozmiarze 8.
 • Fix: Naprawiono wyświetlanie informacji o GTK2/3 Theme, icons, font name w zakładce System.
 • Update: Zaktualizowano edid-decode
 • Add: Dodano imagemagick, jako wymagany podczas kompilacji.
 • Remove: Usunięto pliki tłumaczeń.
 • Add: Nowy styl wyświetlania karty CPU
 • Add: Dodano nowe loga procesorów
 • Add: Dodano do bazy nowe procesory: A10-7850K, A10-7700K, A10-6790K, Atom E3845, Atom E3827, Atom E3826,
  Atom E3825, Atom E3815, Atom Z3740, Core i7-4850EQ, Core i7-4860EQ, Core i7-4700EQ
 • Add: Dodanie do build-selfexecutable oraz do Makefile instrukcji która dodaje do nazwy, architekturę.
 • Fix: Poprawiono informacje o licencji I-Nex w plikach copyright, COPYING, License
 • Add: Pojawił się także monitor użycia procesora, w przypadku kilku rdzeni, pokazuje całkowite użycie
 • Add: I-Nex nie wymaga już, jak dotychczas programu glxinfo z pakietu mesa-utils. Napisano do tego moduł w C.