IPFire 2.11 Core 54+55

IPFire 2.11 Core 54+55

przez -
0 434
IPFire

Michael Tremer ogłosił wydanie IPFire 2.11 Core 54+55, specjalistycznej dystrybucji Linuksa, przeznaczonej na zapory sieciowe,która celuje w łatwość instalacji, dobrą obsługę i wysoki poziom zabezpieczeń. Core Update 54 aktualizuje sprzęt sieciowy, który ma być wydajniejszy i szybszy, serwis web proxy został zaktualizowany i pobiera teraz mniej pamięci. System wykrywania intruzów w zasadach pobierania działa ponownie na ostatnich zasadach, a sekcja monitorowania sprzętu w interfejsie webowym rozpoznaje więcej dysków twardych.

Zaktualizowano pakiety: squid 3.1.18, snort 2.9.1.2 (daq 0.6.2), smartmontools (5.42) i sterowniki sieciowe: Intel igb 3.2.10, e1000 8.0.53, e1000e 1.6.3, ath9k-htc (USB) firmware 1.3, bazę danych sprzętu, stref czasowych i GeoIP.