IPFire 2.13 Core 70

IPFire 2.13 Core 70

przez -
0 463
IPFire

Michael Tremer ogłosił wydanie IPFire 2.13 Core 70, specjalistycznej dystrybucji Linuksa, przeznaczonej na zapory sieciowe, która celuje w łatwość instalacji, dobrą obsługę i wysoki poziom zabezpieczeń. Dodano jądro Linux 3.2.48, w tym zaktualizowano moduły e1000e i igb, które odpowiadają za kontrolę adapterów sieciowych Intela. Powrócono do standardowego drzewa sterowników dla adapterów sieciowych bazujących na Realtek r81xx.

Dodano: mc 4.8.8, htop 1.0.2, Transmission 2.80, keepalived 1.2.7, ipvsadm 1.26. Pojawiła się baza danych sieci bezprzewodowych, która zawiera częstotliwości jakie mogą zostać użyte w danym kraju. Połączenia typu OpenVPN Net-to-Net używają transferu sieciowego, które jest wymagane do kierowania pakietów. Aby uniknąć tworzenia większej ilości reguł zapory sieciowej, są one aktualnie ukrywane od innych sieci. Dodatkowo adresy IP zapory sieciowej są tłumaczone.

IPFire 2.13 Core 70 używa libjpeg-turbo, zamiast przestarzałej biblioteki libjpeg 6. Pojawiła się lepsza kompatybilność z połączeniami DS-lite (100.64.0.0/10). Dodano łatki do igmpproxy od firmy Deutsche Telekom, aby udoskonalić kompatybilność z innymi sieciami. red0 może być traktowane jako wirtualne urządzenie.