IPFire 2.13 Core 75

IPFire 2.13 Core 75

  przez -
  1 286
  IPFire
  Michael Tremer ogłosił wydanie IPFire 2.13 Core 75, specjalistycznej dystrybucji Linuksa, przeznaczonej na zapory sieciowe, która celuje w łatwość instalacji, dobrą obsługę i wysoki poziom zabezpieczeń. Dokonano zmiany w sposobie weryfikacji certyfikatu OpenVPN TLS, w tym pojawił się poprawiony skrypt weryfikacyjny. Poprawiono konfigurację połączenia. Dodano blokowanie pakfire.

  Podobne artykuły

  IPFire

  przez -
  0 530
  IPFire

  przez -
  0 431