IPFire 2.13 Core 75

IPFire 2.13 Core 75

przez -
1 374
IPFire

Michael Tremer ogłosił wydanie IPFire 2.13 Core 75, specjalistycznej dystrybucji Linuksa, przeznaczonej na zapory sieciowe, która celuje w łatwość instalacji, dobrą obsługę i wysoki poziom zabezpieczeń. Dokonano zmiany w sposobie weryfikacji certyfikatu OpenVPN TLS, w tym pojawił się poprawiony skrypt weryfikacyjny. Poprawiono konfigurację połączenia. Dodano blokowanie pakfire.