Paul Gortmaker ogłosił wydanie jądra Linux 2.6.34.14. Oznajmił, że będą jeszcze maksimum dwie aktualizacje. Greg Kroah-Hartman ogłosił wydanie jądra Linux 3.0.59, Linux 3.4.26, Linux 3.7.3. Poprawiono znalezione błędy i udoskonalono stabilność.

Podobne artykuły

Mozilla Firefox 23

przez -
0 130
PHP

przez -
0 148