Linux Foundation ogłosiła wydanie jądra Linux 3.0.101-LTSI, Linux 3.4.81-LTSI, Linux 3.10.31-LTSI. LTSI to nowa gałąź jądra Linux dla producentów urządzeń elektronicznych.Projekt ma na celu dostarczanie regularnie jądra Linux, które będzie aktualizowane i wspierane przez dwa lata.

Jądro Linux 3.10.31-LTSI otrzymało ponad 2500 łatek, w tym kilka nowych funkcji:

    LTTng

  • Poprawki zarządzania energią
  • Obsługę platformy Intel BayTrail
  • Obsługę płytki Minnowboard
  • Obsługę płytki Xilinx Zynq
  • Dodano obsługę serie Renesas R-Car

Jądro Linux 3.0.101-LTSI nie będzie już więcej aktualizowane, ponieważ niedługo kończy się jego dwuletni okres wsparcia technicznego. Planowane jest także uruchomienie LTSI Test Suite.