Greg Kroah-Hartman ogłosił wydanie jądra Linux 3.0.22 i Linux 3.2.7. Poprawiono znalezione błędy. Zalecana jest aktualizacja.

5 Komentarze

Odpowiedz