Greg Kroah-Hartman ogłosił wydanie jądra Linux 3.0.30 i Linux 3.3.4. Poprawiono znalezione błędy i stabilność. Zalecana jest aktualizacja.

2 Komentarze

Odpowiedz