Greg Kroah-Hartman ogłosił wydanie jądra Linux 3.0.31 i Linux 3.3.5. Naprawiono znalezione błędy. Zalecana jest aktualizacja.