Greg Kroah-Hartman i Ben Hutchings ogłosili wydanie jądra Linux 3.0.33, Linux 3.2.19, Linux 3.3.8, Linux 3.4.1. Naprawiono znalezione błędy i udoskonalono stabilność. Zalecana jest aktualizacja. Greg Kroah-Hartman zakończył również rozwój jądra Linux 3.3.8, które jest ostatnim wydaniem.