Greg Kroah-Hartman ogłosił wydanie jądra Linux 3.0.43, Linux 3.4.11 i Linux 3.5.4. Naprawiono sporo błędów i udoskonalono stabilność.

5 Komentarze

Odpowiedz