Greg Kroah-Hartman ogłosił wydanie jądra Linux 3.0.44, Linux 3.4.12 i Linux 3.5.5. Naprawiono znalezione błędy i udoskonalono stabilność.