Greg Kroah-Hartman ogłosił wydanie jadra Linux 3.0.49, Linux 3.4.16, Linux 3.6.4. Naprawiono znalezione błędy oraz udoskonalono stabilność. Wszystkie wersje nie posiadają naprawionego błędu, związanego z systemem plików ext4.