Greg Kroah-Hartman ogłosił wydanie jądra Linux 3.0.50, Linux 3.4.17 i Linux 3.6.5. ALSA dodano wsparcie stacji dokującej dla Thinkpada T430. Nadal brak naprawionego błędu z ext4.