Greg Kroah-Hartman ogłosił wydanie jądra Linux 3.0.51, Linux 3.4.18, Linux 3.6.6. Naprawiano znalezione błędy i udoskonalono stabilność. Jądra Linux 3.4.18 i 3.6.6 zawierają poprawki związane z błędem sterownika ext4, który początkowo wydawał się groźniejszy, aniżeli się potem okazało.

Podobne artykuły

Mozilla Firefox 23

przez -
0 64
PHP

przez -
0 128