Greg Kroah-Hartman ogłosił wydanie jądra Linux 3.0.52, Linux 3.4.19 i Linux 3.6.7. Ben Hutchings ogłosił wydanie jądra Linux 3.2.34. Naprawiono znalezione błędy oraz udoskonalono stabilność.

2 Komentarze

Odpowiedz