Greg Kroah-Hartman ogłosił wydanie jądra Linux 3.0.60, Linux 3.4.27 i Linux 3.7.4. Naprawiono znalezione błędy i poprawiono stabilność.