Greg Kroah-Hartman ogłosił wydanie jądra Linux 3.0.61, Linux 3.4.28 i Linux 3.7.5. Naprawiono znalezione błędy, dodano obsługę kilku urządzeń oraz udoskonalono stabilność.

3 Komentarze

Odpowiedz