Greg Kroah-Hartman ogłosił wydanie jądra Linux 3.0.62, Linux 3.4.29 i Linux 3.7.6.