Grag Kroah-Hartman ogłosił wydanie jądra Linux 3.0.63, Linux 3.4.30 i Linux 3.7.7. Naprawiono znalezione błędy oraz udoskonalono stabilność.