Greg Kroah-Hartman ogłosił wydanie jądra Linux 3.0.65, Linux 3.4.32 i Linux 3.7.9. Naprawiono znalezione błędy oraz udoskonalono stabilność.

2 Komentarze

Odpowiedz