Greg Kroah-Hartman ogłosił wydanie jądra Linux 3.0.66 i Linux 3.4.33. Naprawiono problem z przepełnieniem bufora w podsystemie printk(), które to przepełnienie może być wywołane z (uprzywilejowanej) przestrzeni użytkownika, co może doprowadzić do zawieszenia (freeze) się jądra. Istnieją podobno gorsze przypadki. Jądro Linux 3.5 i nowsze nie są podatne na ten rodzaj błędu, ponieważ posiadają przebudowany podsystem printk().

1 komentarz

Odpowiedz