Greg Kroah-Hartman ogłosił wydanie jądra Linux 3.0.68, Linux 3.4.35 i Linux 3.8.2.

3 Komentarze

Odpowiedz