Ogłoszono wydanie jądra Linux 3.0.70, Linux 3.2.41, Linux 3.4.37, Linux 3.8.4. Naprawiono znalezione błędy oraz udoskonalono stabilność.