Greg Kroah-Hartman ogłosił wydanie jądra Linux 3.0.71, Linux 3.4.38 i Linux 3.8.5.