Greg Kroah-Hartman ogłosił wydanie jądra Linux 3.0.73, Linux 3.4.40 i Linux 3.8.7. Naprawiono znalezione błędy oraz udoskonalono stabilność.