Greg Kroah-Hartman ogłosił wydanie jądra Linux 3.0.74 , Linux 3.4.41, Linux 3.8.8.

2 Komentarze

Odpowiedz