Greg Kroah-Hartman ogłosił wydanie jądra Linux 3.0.75, Linux 3.4.42, Linux 3.8.9 i Linux 3.8.10. Ben Hutchings ogłosił wydanie jądra Linux 3.2.44. Naprawiono znalezione błędy i udoskonalono stabilność.