Greg Kroah-Hartman ogłosił wydanie jądra Linux 3.0.76, Linux 3.4.43, Linux 3.8.11. Naprawiono znalezione błędy oraz udoskonalono stabilność.