Greg Kroah-Hartman ogłosił wydanie jądra Linux 3.0.28, Linux 3.2.15, Linux 3.3.2. Naprawiono znalezione błędy. Zalecana jest aktualizacja.