Greg Kroah-Hartman ogłosił wydanie jądra Linux 3.0.80, Linux 3.4.47 i Linux 3.9.4.