Greg Kroah-Hartman ogłosił wydanie jądra Linux 3.0.82, Linux 3.4.49 i Linux 3.9.6. Zmieniono nazwę kodową jądra Linux 3.9.6 na Black Squirrel Wakeup Call. Naprawiono znalezione błędy.