Greg Kroah-Hartman ogłosił wydanie jądra Linux 3.0.83, Linux 3.4.50, Linux 3.9.7.