Greg Kroah-Hartman ogłosił wydanie jądra Linux 3.0.84, Linux 3.4.51 i Linux 3.9.8.