Greg Kroah-Hartman ogłosił wydanie jądra Linux 3.0.86, Linux 3.4.53, Linux 3.9.10, Linux 3.10.