Greg Kroah-Hartman ogłosił wydanie jądra Linux 3.0.87, Linux 3.4.54, Linux 3.9.11, Linux 3.10.2.

Podobne artykuły