Greg Kroah-Hartman ogłosił wydanie jądra Linux 3.0.88, Linux 3.4.55, Linux 3.10.4.

2 Komentarze

Odpowiedz