Greg Kroah-Hartman ogłosił wydanie jądra Linux 3.0.89, Linux 3.2.50, Linux 3.4.56, Linux 3.10.5. Dodatkowo jądro Linux 3.10 będzie posiadało dwuletnie wsparcie techniczne.