Greg Kroah-Hartman ogłosił wydanie jądra Linux 3.0.94, Linux 3.4.60, Linux 3.10.10. Naprawiono znalezione błędy.