Greg Kroah-Hartman ogłosił wydanie jądra Linux 3.10.26 i Linux 3.12.7.