Greg Kroah-Hartman ogłosił wydanie jądra Linux 3.10.33 i Linux 3.13.6.