Greg Kroah-Hartman ogłosił wydanie jądra Linux 3.10.41 i Linux 3.14.5.