Greg Kroah-Hartman ogłosił wydanie jądra Linux 3.10.55, Linux 3.14.19 i Linux 3.16.3. Naprawiono znalezione błędy.