Greg Kroah-Hartman ogłosił wydanie jądra Linux 3.10.56, Linux 3.14.20, Linxu 3.16.4. Naprawiono znalezione błędy.