Greg Kroah-Hartman ogłosił wydanie jądra Linux 3.10.57, Linux 3.14.21 i Linux 3.16.5.