Greg Kroah-Hartman ogłosił wydanie jądra Linux 3.10.58, Linux 3.14.22, Linux 3.16.6 i Linux 3.17.1.