Ben Hutchings i Greg Kroah-Hartman ogłosili wydanie jądra Linux 3.2.17 i Linux 3.3.6. Naprawiono znalezione błędy oraz poprawiono stabilność. Zalecana jest aktualizacja do najnowszej wersji.