Ogłoszono wydanie Linux 3.4.101, Linux 3.10.51, Linux 3.12.26, Linux 3.14.15 i Linux 3.15.8.